Economic Geography Dissertations

Tags: Baseball Writing PaperHow Long Should The Common Application Essay BeIndustrial America EssayIt Capstone Project ExamplesWriting A Comparison EssayCreative Writing Assignments Middle SchoolEndangered Species Research PaperRelationships Essay IntroductionAssign Define

The aim of this thesis is to quantify the level of integration of emerging stock markets with developed markets.

The work will focus on the mutual relationships between emerging equity markets from different regions and selected developed stock markets.

Due to the stability of the financial system, the monitoring of connectedness among equity markets is particularly important for governments and central banks.

The integration of equity markets has an impact on the real economy by providing lower (but stable) expected returns, reducing the cost of capital, which has ultimately resulted in the inflow of foreign investment.

Cílem práce je s využitím nelineárního DSGE modelu zhodnotit dopady nekonvenční monetární politiky na hospodářský vývoj zvolené ekonomiky či ekonomik.

Modelový koncept a podrobnější zaměření práce bude upřesněno na základě domluvy se školitelem.

Náplní disertační práce bude především diskuze různých definic a ukazatelů lidského kapitálu, včetně případného vlastního pojetí autora, v kontextu teorií ekonomického růstu a ověření jejich kvality prostřednictvím kvantitativních metod ekonomické analýzy.

Disertační práce je zaměřena na použití vybraného aparátu kvantitativních metod pro efektivní hodnocení národní konkurenceschop­nosti.

Hodnocení postavení eura v mezinárodních vztazích (obchod, rezervy, finanční trhy aj.).

Stabilita kurzu eura a možnost krize eura (hypotetická měnová krize).

SHOW COMMENTS

Comments Economic Geography Dissertations

The Latest from csgo777.ru ©